?!DOCTYPE > 临床d?020U研I生新生入学体检通知-׃大学临床d?/title><META Name="keywords" Content="׃大学临床d?研究生管?临床d,临床,d?d,学院,2020,20,020,研究?研究,生新,新生,入学,体检,通知" /> <META Name="description" Content="临床d?020U研I生新生入学体检通知一、体安排Q体旉体检班9?6?8Q?0-11:00?-5??6?14Q?0-17:00?-10??7?8Q?0-11:00?1-15??7?14Q?0-17:00?6-20??8?14Q?0-17:00?-6班二、体地点Q趵H泉校区校医院(늪泉校?8号宿舍楼院内-东南角)三、体注意事项Q?.新冠疫情防控期间Q须保持一c以上距,严禁聚集拥挤Qƈ戴好口罩?.新生在研I生信息理pȝ中填写好姓名..." /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3"> <meta http-equiv="description" content="This is my page"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9" /> <link rel="stylesheet" href="../../xsgz/dfiles/30086/xs/style/xueshengsanji.css" type="text/css"></link> <link rel="shortcut icon" href="../../images/favicon.ico" /> <link rel="bookmark" href="../../images/favicon.ico" /> <style type="text/css"> .notice_title4 { height: 60px; background: url(../../xsgz/dfiles/30086/xs/images/qqq_03.png) no-repeat; font-size: 12px; border-bottom: dotted; margin-top: -30px;} .mid_box { width: 900px;} .detail { width: 900px;} a { text-decoration: none; color: #333333;} #qingchu ul li { list-style: disc;} #qingchu{ padding-left: 30px;} </style> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525640035748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../xsgz/nry.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1112,'/xsgz/nry.jsp',21838,1499047413)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><optgroup id="y82ka"></optgroup><object id="y82ka"></object><small id="y82ka"></small><center id="y82ka"><xmp id="y82ka"><tt id="y82ka"></tt></xmp></center><rt id="y82ka"></rt><object id="y82ka"><div id="y82ka"><samp id="y82ka"></samp></div></object><div id="y82ka"></div><xmp id="y82ka"><rt id="y82ka"><small id="y82ka"></small></rt></xmp><small id="y82ka"></small><code id="y82ka"></code><noscript id="y82ka"></noscript><small id="y82ka"><object id="y82ka"><div id="y82ka"></div></object></small><optgroup id="y82ka"></optgroup><center id="y82ka"></center><acronym id="y82ka"><center id="y82ka"><tt id="y82ka"></tt></center></acronym><rt id="y82ka"></rt><sup id="y82ka"></sup><small id="y82ka"><object id="y82ka"><noscript id="y82ka"></noscript></object></small><rt id="y82ka"></rt><menu id="y82ka"></menu><menu id="y82ka"></menu><wbr id="y82ka"><code id="y82ka"><tr id="y82ka"></tr></code></wbr><wbr id="y82ka"><menu id="y82ka"><tr id="y82ka"></tr></menu></wbr><rt id="y82ka"></rt><rt id="y82ka"></rt><noscript id="y82ka"></noscript><tr id="y82ka"></tr><optgroup id="y82ka"></optgroup><wbr id="y82ka"></wbr><tr id="y82ka"><optgroup id="y82ka"><object id="y82ka"></object></optgroup></tr><optgroup id="y82ka"><sup id="y82ka"><div id="y82ka"></div></sup></optgroup><menu id="y82ka"><option id="y82ka"><xmp id="y82ka"></xmp></option></menu><menu id="y82ka"></menu><div id="y82ka"><samp id="y82ka"><wbr id="y82ka"></wbr></samp></div><option id="y82ka"></option><optgroup id="y82ka"></optgroup><wbr id="y82ka"><code id="y82ka"><option id="y82ka"></option></code></wbr><menu id="y82ka"><tr id="y82ka"><optgroup id="y82ka"></optgroup></tr></menu><tt id="y82ka"></tt><div id="y82ka"></div><div id="y82ka"></div><rt id="y82ka"></rt><object id="y82ka"></object><object id="y82ka"><noscript id="y82ka"><menu id="y82ka"></menu></noscript></object><optgroup id="y82ka"></optgroup><div id="y82ka"><samp id="y82ka"><wbr id="y82ka"></wbr></samp></div><code id="y82ka"></code><tr id="y82ka"></tr><tr id="y82ka"><optgroup id="y82ka"><sup id="y82ka"></sup></optgroup></tr><acronym id="y82ka"></acronym> <option id="y82ka"></option><samp id="y82ka"></samp><center id="y82ka"></center><acronym id="y82ka"><div id="y82ka"><tt id="y82ka"></tt></div></acronym><tr id="y82ka"><optgroup id="y82ka"><sup id="y82ka"></sup></optgroup></tr><samp id="y82ka"></samp><object id="y82ka"></object><optgroup id="y82ka"><acronym id="y82ka"><small id="y82ka"></small></acronym></optgroup><tr id="y82ka"></tr><acronym id="y82ka"></acronym><menu id="y82ka"><option id="y82ka"><xmp id="y82ka"></xmp></option></menu><tr id="y82ka"><xmp id="y82ka"><sup id="y82ka"></sup></xmp></tr><object id="y82ka"></object><code id="y82ka"></code><acronym id="y82ka"></acronym><acronym id="y82ka"></acronym><menu id="y82ka"></menu><sup id="y82ka"></sup><xmp id="y82ka"></xmp><code id="y82ka"></code><noscript id="y82ka"></noscript><center id="y82ka"></center><rt id="y82ka"></rt><acronym id="y82ka"></acronym><tt id="y82ka"><wbr id="y82ka"><menu id="y82ka"></menu></wbr></tt><tt id="y82ka"></tt><optgroup id="y82ka"></optgroup><div id="y82ka"></div><div id="y82ka"></div><object id="y82ka"><div id="y82ka"><menu id="y82ka"></menu></div></object><small id="y82ka"></small><menu id="y82ka"></menu><center id="y82ka"></center><samp id="y82ka"><wbr id="y82ka"><xmp id="y82ka"></xmp></wbr></samp><xmp id="y82ka"></xmp><noscript id="y82ka"></noscript><tr id="y82ka"><xmp id="y82ka"><sup id="y82ka"></sup></xmp></tr><menu id="y82ka"></menu><div id="y82ka"></div><noscript id="y82ka"></noscript><center id="y82ka"></center><samp id="y82ka"></samp><wbr id="y82ka"></wbr><code id="y82ka"></code><code id="y82ka"></code><samp id="y82ka"><option id="y82ka"><code id="y82ka"></code></option></samp><div id="y82ka"></div><xmp id="y82ka"></xmp><object id="y82ka"><noscript id="y82ka"><menu id="y82ka"></menu></noscript></object><samp id="y82ka"></samp></div> <div class="container"> <!-- <iframe runat="server" src="http://www.bzccc.cn:80/xs/head.jsp" width="100%" height="222px" frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowtransparency="yes"></iframe> --> <!DOCTYPE > <title>山大临床d?学生工作
临床d?020U研I生新生入学体检通知
作者:   来源Q?    发布旉Q?020-09-11 10:15:13   览ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1499047413, 21838)

临床d?span lang="EN-US">2020U研I生新生入学体检通知

一、体安排Q?/span>

体检旉

体检班

9?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US"> 8Q?span lang="EN-US">00-11:00

?span lang="EN-US">1-5?/span>

9?span lang="EN-US">16?14Q?span lang="EN-US">00-17:00

?span lang="EN-US">6-10?/span>

9?span lang="EN-US">17?span lang="EN-US"> 8Q?span lang="EN-US">00-11:00

?span lang="EN-US">11-15?/span>

9?span lang="EN-US">17?14Q?span lang="EN-US">00-17:00

?span lang="EN-US">16-20?/span>

9?span lang="EN-US">18?14Q?span lang="EN-US">00-17:00

?span lang="EN-US">1-6?/span>

二、体地点Q?/span>늪泉校区校医院Q趵H泉校区西村-8号宿舍楼院内-东南角)

三、体注意事项Q?/span>

1.新冠疫情防控期间Q须保持一c以上距,严禁聚集拥挤Qƈ戴好口罩?/span>

2.新生在研I生信息理pȝ中填写好姓名、性别、学院、班U、通信方式{个人基本信息,打印体检?span lang="EN-US">(反正面于一?span lang="EN-US">)Q脓好照片?/span>

3.请各班按照校医院安排的具体时_l织新生持本Z表,按时到达体检地点Q按现场指示q行体检Qƈ安排一人具体负责协调处理体出现的问题?/span>

4.体检完毕Q将体检表交医院收表处。体前,不要做剧烈运动,需I(下午体检者,中午清E饮食)Qؓ防止在体时出C血p反应,学生可备食品抽血后食用?/span>

四、体费:h园卡交体?span lang="EN-US">60?span lang="EN-US">/人。体时请学生务必携带校园卡,q保证卡内不于60元,以便核对信息q刷卡交?span lang="EN-US">(忘带卡者需回去?span lang="EN-US">)。通过|络充值的同学Q请到刷卡机上完成圈存手l后方可交费?/span>

五、其他事:

1.体检异常处理。体发现的异常情况,校医院主h员即刻通知学院Q学院将通知学生及家长,配合快完成复查及会诊?/span>

2.住在校外的新生,体检当天Q请新生持纸质体表入校,作ؓ入校凭证?/span>

3.个别同学的体旉与公pE时间相冲突Q请该部分同学自行协调个人时_只要?span lang="EN-US">16日?span lang="EN-US">17日?span lang="EN-US">18日下午,q?span lang="EN-US">2天半的时间内完成体检卛_?/span>

4.全体2020U新生均需参加入学体检Q包?span lang="EN-US">5+3长学制及博q读同学?/span>

̫ӲƱ